Ingress Help

Een aanvraag indienen

Je agentprofiel linken aan Google+

Overzicht

Je kunt je Google+ profiel linken aan je agentprofiel, zodat andere agenten je Google+ profiel kunnen zien. Het is niet verplicht om je Google+ profiel te linken om volledig gebruik te kunnen maken van Ingress.

Gebruik deze functie voorzichtig. De locaties van je spelactiviteiten zijn zichtbaar voor andere spelers. Je kunt je Google+ profiel te allen tijde weer loskoppelen via de apparaatinstellingen.

Je kunt je agentprofiel als volgt linken aan je Google+ profiel:

Start Ingress en tik op OPS > APPARAAT.

Scrol naar het gedeelte Google+ profiel koppelen en tik op Linken.

Het profielscherm AGENT wordt weergegeven. Hier moet je het linken bevestigen voordat je verder kunt.

Als je meerdere Google+ profielen hebt op je telefoon, kun je kiezen welk profiel je wilt linken aan je agentprofiel. Tik op OK nadat je het account hebt gekozen dat je wilt linken.

Nadat je je Google+ profiel hebt gelinkt, wordt een Google+ pictogram weergegeven naast je agentnaam. Als je op dit pictogram tikt, ga je naar je gelinkte Google+ profiel. Als je op dit pictogram tikt in het profiel van een andere agent, ga je naar het Google+ profiel van die agent.

Je kunt je Google+ account als volgt loskoppelen van je agentprofiel: tik op OPS > APPARAAT, ga naar het gedeelte Google+ profiel koppelen en tik op Loskoppelen.