Ingress Help

Een aanvraag indienen

Items verkrijgen via hacken

Hack portals om game-objecten te verzamelen. Je kunt elke portal hacken, maar de kans dat je items ontvangt, hangt ervan af of de portal neutraal is of in handen is van een van de facties.

Een portal hacken:

    1. Loop naar een portal totdat de portal binnen je 'actiebereik' valt (de oranje cirkel rondom het spelerpictogram in de scannerweergave).
    2. Tik op het portalpictogram en selecteer HACKEN in de detailweergave van de portal om te proberen items uit die portal te halen.
    3. De resultaten van de hack worden weergegeven onder in je Scanner. Tik op de knop OPS om je volledige inventaris weer te geven.
Opmerking: Er is een 'afkoelperiode' voordat je dezelfde portal nogmaals kunt hacken.