Nápověda Ingress

Odeslat požadavek

Intel: Regionální skóre

Přehled

Boj mezi Osvícením a Odporem probíhá i na lokální úrovni. Celý svět je rozdělen na regionální buňky, které lze zobrazit prostřednictvím Skeneru Ingress. Místní agenti Ingress svádějí několikadenní bitvy o kontrolu nad většinou jednotek vlivu v oblasti.

Klíčové je udržet si kontrolu nad poli jednotek vlivu během kontroly pro započítávání skóre, ke které dochází každých pět hodin. Každá bitva trvá celkem 175 hodin. Pokud je pole vlivu v čase kontroly ovládáno určitou frakcí, příslušné jednotky vlivu jsou přičteny k průběžnému skóre dané frakce. Frakce s nejvyšším průměrným skóre vlivu na konci 175hodinového cyklu v tomto cyklu vítězí.

Rychlé tipy

  • Každý cyklus trvá 175 hodin.
  • Kontrola pro započítání skóre probíhá každých pět hodin. Za cyklus tedy proběhne 35 kontrol.
  • Do skóre vlivu se započítávají pouze pole držená frakcí v okamžiku kontroly. Skóre se mezi kontrolami neaktualizuje.
  • Skóre se aktualizuje v okamžiku kontroly. Jednotky vlivu držené v okamžiku kontroly jsou zprůměrovány a započítány do průběžného průměrného skóre jednotlivých frakcí.
  • Pokud pole vlivu v okamžiku kontroly skóre pokrývá několik buněk, jednotky vlivu jsou přiměřeně rozděleny mezi odpovídající regionální buňky podle části pole vlivu, která se nachází v jednotlivých buňkách.

Globální jednotky vlivu

Chcete-li zobrazit globální jednotky vlivu, ve Skeneru klepněte na OPS > INTEL.

Sloupcové grafy OSV a ODP uvádějí průměrné jednotky vlivu získané v průběhu aktuálního 175hodinového cyklu. Toto skóre není stejné jako počet globálních jednotek vlivu na mapě Intel, který uvádí celkový počet jednotek vlivu držený v daném čase.

Zobrazení regionálních buněk

Chcete-li zobrazit regionální buňky, klepněte na REGIONÁLNÍ SKÓRE. Zde jsou uvedeny informace o regionální buňce, ve které se právě nacházíte.

Každá geografická buňka má unikátní krycí název. Například buňka na obrázku výše má identifikaci AM01-CHARLIE-02. Agenti nemohou krycí názvy buněk přejmenovat.

Sloupcové grafy OSV a ODP uvádějí průměrné jednotky vlivu získané v průběhu aktuálního 175hodinového cyklu. Jedná se o průměr jednotek vlivu, které obě frakce drží během kontrol pro započítání skóre. K těm dochází každých pět hodin.

Klepnutím na položku Historie zobrazíte historické výsledky cyklů v příslušné buňce.

Nejúspěšnější agenti

Po klepnutí na možnost UKÁZAT OSTATNÍ AGENTY v zobrazení regionální buňky uvidíte 50 nejúspěšnějších agentů z jednotlivých frakcí v aktuálním cyklu a buňce.

Nejúspěšnější agenti jsou ti, kteří v aktuálním cyklu získali nejvíce jednotek vlivu. Do tohoto seznamu se započítávají pouze agenti, kteří vytvoří třetí spojení a dokončí pole. Pokud jste vytvořili pole, které bylo před kontrolou zničeno, jednotky vlivu se započítají do hodnocení nejúspěšnějších agentů, ale ne do celkového skóre v buňce.

Zobrazení ostatních buněk

Klepnutím na AKTIVITY BUŇKY zobrazíte seznam sousedních buněk obklopujících regionální buňku, ve které se právě nacházíte. Lze zobrazit aktivitu v okolních buňkách, avšak konkrétní buňky v současné době nelze vyhledávat ani zobrazovat.