Nápověda Ingress

Odeslat požadavek

Medaile ověření agenta

Když dokončíte ověření pomocí zprávy SMS, stanete se důvěryhodným agentem a získáte medaili ověření. Poznámka: Pokud se chcete stát autorem misí, je ověření agenta nezbytné.

Postup ověření pomocí zprávy SMS:

 1. Spusťte Ingress a klepněte na OPS > ZAŘÍZENÍ.
 2. Přejděte do části Ověření a klepněte na tlačítko Ověřit.
 3. Klepněte do pole a zadejte telefonní číslo, které chcete k ověření použít. Číslo použijeme pouze k ověření. Nestarejte se o formátování: číslo se automaticky naformátuje poté, co klepnete na tlačítko OK.
 4. Požadavek dokončíte klepnutím na vybranou metodu doručení. Možnost SMS doručí textovou zprávu s šestimístným ověřovacím kódem na zadané telefonní číslo. Možnost HLAS doručí kód na zadané číslo v podobě telefonátu.
  Než tento krok dokončíte, zkontrolujte si, zda jste telefonní číslo v kroku 1 zadali správně, aby vám byl kód doručen bez zbytečné prodlevy.
 5. Až ověřovací kód obdržíte, přejděte znovu na stránku OPS > ZAŘÍZENÍ > Ověření, nebo ve skeneru klepněte na ikonu ověření:
 6. Zadejte šestimístný ověřovací kód a klepněte na tlačítko OVĚŘIT. Pokud jste ověření dokončili úspěšně, zobrazí se zpráva: Kód je platný. Nyní jste důvěryhodný agent.

Odstraňování problémů

Výše uvedený postup můžete použít se svým telefonním číslem, i když hrajete Ingress v jiném zařízení.
 • Zjistěte, zda jste telefonní číslo zadali správně. Přejděte na stránku OPS > ZAŘÍZENÍ > Ověření, nebo ve skeneru klepněte na ikonu ověření a poté znovu klepněte na možnost POŽÁDAT. Takto můžete požádat o další ověřovací kód. Pečlivě zkontrolujte, zda je zadané telefonní číslo spávné.
 • Pokud jste ověřovací kód stále neobdrželi, zkuste zvolit jinou metodu doručení (tj. pokud jste dříve zvolili možnost SMS, zkuste možnost HLAS, a naopak).
 • Pokud jste si jistí, že jste zadali telefonní číslo správně, vyzkoušeli jste obě metody doručení, a přesto jste ověřovací kód neobdrželi, obraťte se na společnost NIA Ops.
 • Pokud hovor nepřijmete, měli byste kód obdržet do hlasové schránky.
 • Pokud hlasová zpráva kód neobsahuje nebo je neúplná, přejděte na stránku OPS > ZAŘÍZENÍ > Ověření, nebo ve skeneru klepněte na ikonu ověření a poté znovu klepněte na možnost POŽÁDAT. Takto můžete požádat o další ověřovací kód.
Přejděte do sekce OPS > ZAŘÍZENÍ > Ověření, případně ve skeneru klepněte na ikonu ověření a poté znovu na POŽÁDAT. Takto můžete požádat o další ověřovací kód.
Než vám skener umožní požádat o další ověřovací kód, bude potřeba vyčkat několik hodin.
Ověření nelze dokončit, pokud neaktivujete systém GPS. Přejděte do nabídky Nastavení > Poloha a ujistěte se, že je systém GPS aktivní.