Nápověda Ingress

Odeslat požadavek

Zabírání a upgradování portálů

Zabrání portálu

Portály zabíráte tím, že k nim přidáváte rezonátory. Rezonátory koncentrují a zesilují přirozený výskyt exotické hmoty v místě portálu a portál díky nim získává na síle.

  1. Vyberte portál v akčním dosahu.
  2. Klepněte na Osazení rezonátorem.
  3. Vyberte úroveň rezonátoru, který chcete použít, a klepněte na OSADIT (poznámka: můžete používat pouze rezonátory na vaší úrovni přístupu nebo nižší, tj. pokud máte úroveň 2, můžete používat pouze rezonátory úrovně 1 a 2).

Díky rezonátorům vyšší úrovně (úrovně jsou značeny od L1 do L8) bude portál ještě silnější. Silnější portály při hackování vydávají předměty vyšších úrovní (rezonátory, zbraně XMP, štíty). Portály vyšších úrovní je také možné spojovat se vzdálenějšími portály.

Jeden hráč může k jednomu portálu přidat jen omezený počet rezonátorů dané úrovně současně. Pokud chcete portál posílit na nejvyšší úroveň, budete muset spolupracovat s ostatními hráči.

Úroveň rezonátoru Počet rezonátorů této úrovně, kterými jeden hráč může osadit jeden portál
Rezonátory 1. úrovně 8
Rezonátory 2. úrovně 4
Rezonátory 3. úrovně 4
Rezonátory 4. úrovně 4
Rezonátory 5. úrovně 2
Rezonátory 6. úrovně 2
Rezonátory 7. úrovně 1
Rezonátory 8. úrovně 1

Domluvte se s přáteli a začněte portály posilovat společně.

Upgradování portálu

Rezonátory můžete vylepšit na silnější verzi pomocí akce UPGRADOVAT:

   • Vyberte portál a klepněte na Osazení rezonátorem
   • Z otočné nabídky vyberte rezonátor, který chcete upgradovat.
   • Pomocí možnosti UPGRADOVAT jej nahradíte silnějším rezonátorem (na vyšší úrovni) ze svého inventáře.