Nápověda Ingress

Odeslat požadavek

Hledání portálů

Pokud nevidíte žádné portály, čeká vás v rámci mise nová výzva.

Rozšíření okruhu pátrání

Nové portály můžete hledat jednoduše tak, že se ve skutečném světě vypravíte na jiné místo. Pokud ve vašem bezprostředním okolí žádné portály nejsou, Skener vás informuje o směru k nejbližším portálům. Dejte se do pohybu. A nezapomeňte zůstat ve střehu!

Portály se vyskytují na veřejně dostupných místech a často jsou soustředěny v hustě obydlených městských oblastech. Většinou mají podobu veřejného umění: sochy a památníky, výjimečná architektonická díla, venkovní nástěnné malby, historické budovy nebo zajímavé místní firmy a obchody. Portály jsou místa, která vyjadřují lidskou kreativitu a vynalézavost a na kterých dochází k emanaci nevysvětlitelných energetických fenoménů.

Rozšířený pohled do světa hry Ingress nabízí mapa Intel. Vytváření portálů

Hodně štěstí v terénu.