Nápověda Ingress

Odeslat požadavek

Výběr frakce

O nadvládu nad Zemí bojují dvě hlavní celosvětové frakce: Odpor a Osvícení.

Frakci si vyberete po úvodním školení. Tato volba je konečná.

Vybírejte moudře:

Přidání se k Osvícení
Frakce, která Tvarovačům pomáhá ovládnout Zemi. Její členové jsou přesvědčeni, že Tvarovači přinášejí osvícení, které posune lidstvo kupředu.

Přidání se k Odporu
Frakce bránící Zemi před ingresí Tvarovačů. Mnozí o nich soudí, že mají strach ze změny a pokroku, ale samotní přívrženci Odporu jsou pevně přesvědčeni, že svou činností lidstvo chrání.