Nápověda Ingress

Odeslat požadavek

Navrhování fotek a nahlašování problémů s portály

Pomozte nám udržet kvalitu portálů na úrovni – nahlašujte portály s chybnými názvy nebo nekvalitními popisy a portály na nepřesných, nebezpečných nebo nedostupných místech. Je možné posílat také nové fotky portálů, které dosud fotky nemají, a dodatečné fotky ostatních portálů.

Poznámka: U historických značek nelze měnit název ani popis. Navrhované úpravy odešlete na web hmdb.org

Pokyny pro názvy portálů a jejich popisy

 • Spusťte aplikaci Ingress a klepnutím na portál otevřete stránku podrobností.
 • Klepněte na fotku portálu.

 1. Navrhování fotek
  • Klepnutím na ikonu fotoaparátu v pravém dolním rohu spusťte fotoaparát nebo Galerii zařízení.
  • Až pořídíte a potvrdíte fotku (nebo ji vyberete v Galerii), odešlete obrázek ke kontrole klepnutím na tlačítko ODESLAT.
   Než na obrazovce potvrzení klepnete na tlačítko ODESLAT, zobrazí se fotka oříznutá, ale odeslána bude ve správném formátu a bez oříznutí.
 2. Úpravy názvu, popisu nebo místa
  • V pravém horním rohu klepněte na tlačítko UPRAVIT,
  • Vyberte možnost UPRAVIT NÁZEV, PŘIDAT/UPRAVIT POPIS nebo UPRAVIT MÍSTO.
  • Zadejte správný název nebo popis. Pokud upravujete polohu, klepněte na mapu a přetáhněte značku na správné místo.
  • Odešlete opravu klepnutím na tlačítko ODESLAT.
 3. Nahlášení portálů, které neexistují, nesplňují kritéria, jsou nebezpečné, nedostupné nebo se nacházejí na soukromém pozemku
  • V pravém horním rohu klepněte na tlačítko UPRAVIT,
  • Klepněte na NAHLÁSIT NEPLATNÝ PORTÁL a zvolte důvod, proč podle vás portál není platný.