Nápověda Ingress

Odeslat požadavek

Kritéria pro navrhované portály

KRITÉRIA PŘIJETÍ

Kvalitní navrhované portály jsou takové, které agentům přinesou zábavu i ponaučení. Příklady:

 • MÍSTO SE ZAJÍMAVÝM PŘÍBĚHEM, HISTORICKÁ PAMÁTKA NEBO OBJEKT SE VZDĚLÁVACÍ HODNOTOU
  • Místo nebo objekt, ke kterému se váže pozoruhodný příběh
  • Historický význam (nikoli pouhé stáří)
 • VÝJIMEČNÉ UMĚLECKÉ DÍLO NEBO JEDINEČNÁ STAVBA
  • Sochy, malby, mozaiky, světelné instalace atd.
  • Místa, kde je k vidění umění (např. divadla a muzea)
  • Budovy navržené významnými architekty a stavby vyhlášené svým architektonickým zpracováním
 • SKRYTÉ PERLY A NEPROBÁDANÉ SKVOSTY
  • Oblíbená místa ve vašem sousedství, kam byste vzali kamarády, kteří by vás poprvé přijeli navštívit
  • Oblíbené místo, kde se scházejí místní obyvatelé, ale mimo sousedství si nezískalo věhlas
  • Turistické atrakce, které vystihují místní charakter a kulturu a které vašemu městu nebo čtvrti dodávají jedinečnost
  • Méně známé turistické atrakce (tj. místa, která byste při návštěvě nejspíše opomenuli)
  • Turistické atrakce pro dobrodružné povahy, např. rozhledny, pozorovatelny, značky nebo rozcestníky na vrcholcích hor apod.

Kromě míst, která splňují výše uvedená kritéria, často přidáváme návrhy vyjadřující úctu k institucím a sítím, jež spojují lidi po celém světě, stejně jako Ingress spojuje agenty. Patří mezi ně následující:

 • VEŘEJNÉ KNIHOVNY
  • Vyjádření úcty ke vzdělání a objevování, základním hodnotám společnosti Niantic a hry Ingress
  • Patří sem i malé veřejné knihovny (pokud se nenacházejí na soukromém rezidenčním pozemku), nepatří sem pojízdné knihovny
 • VEŘEJNÉ SVATOSTÁNKY
  • Vyjádření úcty k nadpřirozenu, které je nedílnou součástí příběhu hry Ingress

Když navrhované umístění portálu a jeho okolí zachytíte na jasné a zřetelné fotce, budeme moci snáze určit, zda návrh splňuje naše kritéria přijetí a zda se fyzicky nachází na uvedeném místě.

Aby návrhy splnily naše kritéria přijetí, nemusejí nutně být vizuálně působivé.

Popisy také nejsou povinné, avšak důrazně je doporučujeme. Často poskytují další kontext a pomohou nám lépe porozumět, na základě jakých vlastností návrh splňuje kritéria přijetí.

CO NEODESÍLAT

Níže uvedené návrhy nám neposílejte. Kontrola těchto návrhů zpomaluje proces přijetí pro všechny hráče.

 • Návrhy míst, na která se NELZE BEZPEČNĚ DOSTAT PĚŠKY
 • Návrhy LIDÍ, TĚLESNÝCH ČÁSTÍ, ŽIVÝCH ZVÍŘAT apod. – tohle vážně ne
 • Návrhy, které jsou PŘÍRODNÍ ÚKAZY (např. fotky krajin nebo návrhy, kde je předmětem jezero, řeka, pramen, hora, sopka, vodopád apod.; nepatří sem zajímavosti v blízkosti přírodních úkazů vytvořené lidskou rukou, například rozcestníky nebo značky)
 • Návrhy, které NEJSOU TRVALÉ, včetně SEZÓNNÍCH EXPONÁTŮ dostupných pouze v určitých obdobích v roce
 • Návrhy doprovázené FOTKOU, KTEROU JSTE SAMI NEPOŘÍDILI (tj. stáhli jste ji ze zdroje třetí strany); tyto návrhy budou odmítnuty, i kdyby splňovaly kritéria přijetí nebo byly na seznamu míst, která obvykle schvalujeme
 • Návrhy, které se nacházejí na SOUKROMÉM REZIDENČNÍM POZEMKU (včetně farem)
 • Návrhy, které mohou narušit provoz HASIČSKÝCH STANIC, POLICEJNÍCH STANIC A NEMOCNIC
 • Návrhy, které se nacházejí na pozemcích ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL

TIPY A TRIKY

 • Jak zvýšit šanci, že nový navrhovaný portál bude přijat
  1. Přidejte popis: Popisy ověřujeme a na základě poskytnutých informací rozhodujeme, zda návrh splňuje kritéria přijetí.
  2. Pořiďte kvalitní fotku: Čím lépe uvidíme, co odesíláte (např. na fotce, kterou jste pořídili za jasného dne z přiměřené vzdálenosti, která dobře vystihuje měřítko a umístění), tím snadněji můžeme návrh vyhodnotit. Nekvalitní fotky (např. tmavé či rozmazané snímky nebo fotky pořízené z auta) mohou zapříčinit, že návrh, který jinak splňuje kritéria pro portály, bude zamítnut.
  3. Zadejte výstižný název: Díky tomu budeme moci ověřit, zda návrh splňuje kritéria přijetí (u názvů jako „Historická památka“ nebo „Pouliční umění“ je to mnohem složitější). Pokud je to možné, použijte oficiální název objektu.
  4. Než návrh odešlete, zkontrolujte, zda je správně označeno umístění: Pokud návrh odešlete s nesprávným označením umístění a my nebudeme moci najít správné místo, nemusí být přijat, i když splňuje kritéria přijetí.
 • Pokyny pro názvy portálů
  • Názvy mohou být uvedeny v libovolném jazyce.
  • Pokud portál nemá žádný „oficiální“ název (např. bezejmenné sochy a kašny), uvítáme kreativní názvy, abychom navrhovaný portál odlišili od podobných portálů.
  • V názvech nepoužívejte skutečná jména, krycí jména ani názvy frakcí či skupin.
  • V názvech portálů nepoužívejte kód HTML.
  • Poznámka: U historických značek nelze měnit název ani popis. Navrhované úpravy odešlete na webu hmdb.org
 • Pokyny pro popisy portálů
  • Pole Popis u navrhovaného portálu slouží k zadání obsahu pro odkaz Další informace >> na stránce podrobností o portálu ve skeneru.
  • Popis sice není povinný, ale pokud se rozhodnete jej přidat, uveďte podrobné informace, které ostatní hráče mohou zajímat. Je vhodné uvést například perličky o uměleckém dílu nebo budově, historickou hodnotu apod. V popisu také můžete vysvětlit, proč je portál jedinečný, historicky významný nebo důležitý.
  • Popisy mohou být uvedeny v libovolném jazyce.
  • V popisech portálů nepoužívejte kód HTML.
  • V popisech portálů nepoužívejte adresy URL.
  • Při psaní popisů dodržujte smluvní podmínky.
Jako řešení rostoucí fronty nově odeslaných portálů jsme od 31. prosince 2014 dočasně omezili udílení medailí proroka (Seer Medal). Pokud jste medaili proroka již získali, bude vám ponechána. Nadále také budeme přijímat nové návrhy, avšak nové portály odeslané po 31. prosinci 2014 se pro účely ocenění Seer Medal nebudou započítávat.

Časté dotazy k odesílání portálů

V současné době nejsme schopni uvádět podrobnosti k jednotlivým zamítnutým návrhům.

Pokud se chcete proti zamítnutí portálu odvolat, publikujte příspěvek v komunitě Ingress Portal Appeals na Google+ a uveďte zeměpisnou šířku a délku a název odeslaného portálu.

Rozhodnutí o zamítnutí je v některých případech ovlivněno hustotou portálů. Pokud je portál příliš blízko u jiného existujícího portálu, nelze jej bezpečně hacknout.

Kromě toho také neustále pracujeme na zvyšování kvality portálů. Z toho, že jsme nějaký portál dříve přijali, nelze vyvozovat, že se nutně jednalo o dokonalý návrh.

Ano. Navrhované portály přijmeme, pokud jsou bezpečné a alespoň do nějaké míry veřejně přístupné.

Ne. Při psaní popisů a odesílání fotek dodržujte smluvní podmínky.

Pokud jste obdrželi e-mail s potvrzením, nemusíte mít obavy: navrhovaný portál jsme obdrželi. Celý proces kontroly navrhovaného portálu obvykle trvá zhruba tři týdny. Jedná se pouze o odhad, avšak snažíme se, abychom zpracování co nejvíce urychlili. Až ohledně navrhovaného portálu rozhodneme, budete informováni e-mailem.

Pokud jste krátce po odeslání návrhu e-mail s potvrzením neobdrželi, v zařízení přejděte do Nastavení > Účty, vyberte účet, pomocí kterého hrajete Ingress, a zkontrolujte, zda je zapnutá synchronizace hry Ingress a zda funguje správně. Až bude synchronizace hry Ingress obnovena, vaše návrhy budou odeslány a obdržíte e-mail s potvrzením.

Na tyto e-maily prosím neodpovídejte. Odpovědi na tyto zprávy nebudou přiřazeny k původnímu návrhu, a nebudou tedy přijaty. Chcete-li odeslat opravu, doporučujeme vyčkat na přijetí portálu. Poté můžete v případě potřeby opravit název, umístění nebo popis pomocí skeneru. Pokud máte další dotazy ohledně odeslaného návrhu, kontaktujte společnost NIA Ops na Google+ nebo se obraťte na nás prostřednictvím centra nápovědy.

Všechny nahlášené problémy s neplatnými portály (včetně duplicitních portálů) se snažíme řešit co nejrychleji. Neplatné portály (včetně duplicitních) prosím nahlaste pomocí skeneru.

 • Fotka může být zamítnuta za následujících okolností:
  • Je příliš tmavá nebo rozmazaná.
  • Jedná se o snímek jiné fotky.
  • Obsahuje vodoznak.
  • Zachycuje lidské obličeje.
  • Zachycuje skupinu lidí před portálem.
  • Zachycuje čitelnou poznávací značku.
 • Pokud jste chtěli zachytit, co se skutečně nachází na místě portálu (tj. aktuální fotka u portálu neodpovídá skutečnosti), odešlete nový portál s příslušnou fotkou.

Pokud skutečné umístění portálu neznáte, pomocí skeneru NAHLASTE NEPLATNÝ PORTÁL. Pokud správnou polohu znáte, pomocí skeneru UPRAVTE UMÍSTĚNÍ PORTÁLU.

Pro neexistující portály nezasílejte úpravy (a to ani fotky, názvy nebo popisy skutečného místa). Chcete-li odeslat fotku, název nebo popis daného místa, nenavrhujte úpravy, ale odešlete nový portál. Úpravy, které se netýkají podstaty aktuálního portálu, budou zamítnuty.

Přesun portálu do správné polohy jej v některých případech umístí příliš blízko k jinému portálu. Abychom zachovali přiměřenou hustotu portálů, příslušný portál může být odstraněn.