Nápověda Ingress

Odeslat požadavek

Kapsle

Přehled

Kapsle je vzácný kontejner, který lze naplnit několika položkami inventáře. Kapsle slouží k hromadnému přenášení vybavení mezi agenty, protože ji lze odložit na zem a jiný agent ji může sebrat. Kapsli lze opakovaně naplňovat a vyprazdňovat, aniž by utrpěla její kvalita.

Rychlé tipy

  • Když máte kapsli v inventáři, počet obsažených položek se započítává do maximální kapacity inventáře ve Skeneru. Pokud by obsah kapsle přesáhl limit inventáře, nebudete ji moci sebrat. Samotná kapsle se zároveň počítá jako jeden předmět v inventáři.
  • Pokud je kapsle odložena na zem, po čase zmizí. Aby bylo zajištěno přijetí kapsle, je vhodné se s příslušným agentem domluvit na čase a místu odložení kapsle.
  • Položky inventáře umístěné do kapsle nelze používat. Například střely XMP v kapsli nelze vypálit a klíče nelze použít k dobíjení ani propojování portálů.
  • Pokud kapsli recyklujete, obdržíte exotickou hmotu za kapsli i všechny obsažené položky.
  • Kapsle lze používat opakovaně. Pokud je nerecyklujete, můžete je libovolně plnit a vyprazdňovat.

Kapsle Quantum

Kapsle Quantum je zvláštní kapsle, ve které se obsažené položky po čase samy rozmnožují. Kapsle Quantum má zároveň všechny vlastnosti běžné kapsle.

  • Položky v kapsli Quantum se budou rozmnožovat pouze v případě, že ji máte v inventáři. V kapsli Quantum odložené na zem se položky rozmnožovat nebudou.
  • Položky vytvořené kapslí Quantum budou umístěny v příslušné kapsli. V kapsli je proto potřeba ponechat volné místo k přijetí vytvořených položek. Pokud je kapsle Quantum plná, nové položky vytvářet nebude.
  • Položky v kapsli Quantum se započítávají do celkového limitu inventáře. K přijetí nových položek proto potřebujete také volné místo v inventáři. Pokud je váš inventář plný, kapsle Quantum nové položky vytvářet nebude.

Použití kapsle:

Ve Skeneru klepněte na OPS > INVENTÁŘ a poté klepněte na kapsli. Nyní můžete použít příkazy VLOŽIT DO, VYJMOUT Z, ODLOŽIT nebo RECYKLOVAT.

Klepnutím na VLOŽIT DO můžete kapsli naplnit vybavením z inventáře. Zobrazí se karusel se všemi položkami v inventáři a tlačítky plus a minus, pomocí kterých můžete určit počet položek k uložení do kapsle.

Když pomocí tlačítka plus zvýšíte počet položek, karusel se uzamkne a aktivují se tlačítka PŘENOS a RESET. Chcete-li rychle vybrat množství položek k přenesení, tlačítko plus nebo minus dlouze stiskněte. Poté položky přesuňte do kapsle klepnutím na PŘENOS. Případně přenos zrušte klepnutím na RESET a změňte množství položek zpět na 0.

Až budete připraveni předat kapsli a její obsah jinému agentovi, klepněte na ODLOŽIT. Kapsle bude odložena na místě, kde se nacházíte.

Chcete-li kapsli sebrat, klepněte na ni ve Skeneru a poté klepněte na ZÍSKAT.

Chcete-li položky v kapsli přesunout do svého inventáře, v nabídce kapsle klepněte na VYJMOUT Z a postupujte stejně jako při přesouvání položek do kapsle.