Nápověda Ingress

Odeslat požadavek

Ingress v zařízení Android Wear

Pomocí zařízení Android Wear můžete ve hře Ingress interagovat s portály, ať jste kdekoliv.

Spuštění Ingressu v zařízení Android Wear

Ke spuštění hry Ingress v zařízení Android Wear je třeba splnit následující předpoklady:

  • Hodinky musejí být spárovány s telefonem. Jak spárovat hodinky s telefonem
  • V telefonu i v hodinkách je třeba mít nainstalované služby Google Play verze 7.5 nebo vyšší. Verzi služeb Google Play nainstalovanou v hodinkách naleznete v Nastavení > O zařízení > Verze.

Před použitím Ingressu v zařízení Android Wear musíte být ve Skeneru ve spárovaném telefonu přihlášeni k účtu Ingress. Pokud tomu tak není, Ingress v zařízení Android Wear vás vyzve, abyste v telefonu spustili Ingress a vybrali účet. Poté budete moci znovu spustit Ingress v hodinkách. K hraní Ingressu v zařízení Android Wear nemusíte mít spuštěný Skener v telefonu.

Ingress lze v hodinkách spustit dvěma způsoby. Začněte tím, že hodinky probudíte z režimu spánku. Poté můžete použít jeden z následujících postupů:

  1. Klepněte na ciferník > řekněte „Ok Google“ > řekněte „Spustit Ingress“.
  2. Klepněte na ciferník > přejděte dolů k nabídce aplikací > klepněte na ikonu Ingress.

Interakce s portály

Ingress v zařízení Android Wear vypadá jako obrazovka radaru, na které vidíte svět kolem sebe z ptačí perspektivy. Na radaru je nahoře vždy sever. Okolní portály jsou zobrazeny jako malé kruhy, které při zasažení paprskem radaru září. Barva kruhu udává, zda je portál momentálně ovládán Osvícením či Odporem nebo je neutrální. Vy se nacházíte ve středu radaru a váš akční rádius je znázorněn oranžovým kruhem okolo vaší pozice.

Přejetím dolů nebo nahoru můžete zobrazit různé portály v okolí. V horní části radaru se zobrazí název a úroveň portálu, na pozadí bude uvedena fotka portálu. Aktuálně vybraný portál je na radaru zvýrazněn pulzujícím modrozeleným kruhem. V závislosti na typu nositelného zařízení se uprostřed akčního rádiu znázorňuje směr k příslušnému portálu, nebo šipka, která směřuje k portálu a přesouvá se podle vašeho pohybu.

Když se přiblížíte na dosah portálu, akční rádius bude nahrazen tlačítkem HACKNOUT. Klepnutím na toto tlačítko portál hacknete. Hackování symbolů není v Ingressu pro zařízení Android Wear k dispozici.

Po hacknutí portálu se zobrazí seznam získaného vybavení. Přes tlačítko HACKNOUT se zobrazí časovač, který uvádí dobu od posledního hacknutí. Po hacknutí portálu je vždy třeba vyčkat, než uplyne zchlazovací lhůta, a až poté můžete hacknutí opakovat. Délka zchlazovací lhůty se může lišit podle toho, zda jsou na portálu nainstalovány modifikace.

Oznámení

Ingress v zařízení Android Wear vás upozorní na portály v okolí nebo portály v dosahu hackování. Když se na radaru zobrazí jeden nebo více portálů, hodinky jednou zavibrují. Když bude portál v dosahu hackování, hodinky zavibrují dvakrát.

Ingress v zařízení Android Wear nabízí funkci rychlé aktivace, která umožňuje rychle hackovat nové portály. Když je tato funkce povolena a máte zapnutý Ingress, po každém aktivování ciferníku se zobrazí radar. Tuto funkci můžete povolit nebo zakázat, když na kartě streamu Ingress dvakrát přejedete prstem vlevo a klepnete na Nastavení > Rychlá aktivace.

Vypnutí Ingressu v zařízení Android Wear

Ingress můžete v zařízení Android Wear vypnout tím, že na kartě streamu nebo na radaru přejedete prstem vlevo a klepnete na akci Zastavit. Pokud máte telefon s Androidem 4.1 nebo novějším, můžete v něm rozbalit oznámení a klepnout na Zastavit. Ingress v zařízení Android Wear běží vždy pouze 30 minut, poté se ukončí a zobrazí se zpráva Relace v zařízení Wear vypršela.

Na kartě streamu Relace v zařízení Wear vypršela můžete Ingress v zařízení Android Wear restartovat: přejeďte prstem vlevo a klepněte na akci Start. Případně použijte jeden z postupů popsaných na začátku tohoto článku.

Odstraňování problémů

Pokud se zobrazuje tato zpráva, je třeba se ve Skeneru ve spárovaném mobilním zařízení přihlásit k účtu Ingress. Spusťte Skener a vyberte účet Ingress, který chcete použít.

Pokud se zobrazuje tato zpráva, používáte verzi hry Ingress, která spuštění v zařízení Android Wear nepodporuje.

Bude třeba několik minut vyčkat, než se Ingress do hodinek nainstaluje.