Nápověda Ingress

Odeslat požadavek

Pravidla chování agentů

Chceme, aby hra Ingress nabízela zábavné a bezpečné prostředí všem hráčům i všem kolemjdoucím ve skutečném světě. Následující jednoduché pokyny pomohou zajistit, aby byla hra pro vás i další hráče skvělým zážitkem a abyste hraním neobtěžovali okolí.

I. Buďte ušlechtilí ve slovech i skutcích

Ingress je hra založená na strategii, týmové spolupráci a sportovních výkonech. Agent je posuzován nejen podle úrovně přístupových bodů a počtu medailí, ale i podle svého charakteru. Nejlepší způsob, jak se v rámci komunity prosadit, je řídit se zdravým rozumem, být zdvořilý a pomáhat ostatním. I pro Ingress platí zlaté pravidlo „Čiňte druhým to, co chcete, aby oni činili vám“. Nikdo není dokonalý, ale byli bychom rádi, kdybyste se snažili udržovat stejné standardy chování, jaké očekáváte od ostatních.

Ingress je hra pro všechny – a každý je jiný. Vaše akce v komunikaci Comm a v poli mají vliv na všechy agenty, nezapomínejte proto, že určité jednání, které vám připadá neškodné a zábavné, může jiným hráčům zkazit zábavu (ačkoli to nebyl váš úmysl).

Hrajte fér a používejte pouze oficiální software od společnosti Niantic Labs. Nezapomeňte, že Ingress je určen pro mobilní zařízení a má vám umožnit prozkoumat svět. Pokud máte podezření, že někdo podvádí, nahlaste jej prostřednictvím centra nápovědy.

II. Buďte zdvořilí – ve hře i ve skutečnosti

Hraní proti druhé frakci je jeden z důvodů, proč je hra Ingress tak zábavná. A na rozdíl od mnoha ostatních her se zde s protivníky můžete setkat i naživo. Je v zájmu každého hráče, aby se všichni chovali slušně a nekazili zábavu.

V poli za sebe nechte mluvit akce svého skeneru. Ostatní agenty, které při hře potkáte, se sluší pozdravit. Mnoho hráčů Ingressu si našlo kamarády z obou frakcí. Stejně jako v ostatních společenských situacích však nezapomínejte, že někteří hráči jsou raději sami, a pokud se někdo zdráhá s vámi komunikovat, respektujte jej.

O portály je třeba se utkat ve férovém zápasu a žádný portál nepatří konkrétnímu hráči ani frakci. Boj o kontrolu nad portály je součástí zábavy, proto jej neberte příliš osobně a nebuďte nepřátelští. V žáru bitvy o portály se soustřeďte hlavně na skener. Nekřičte na ostatní, neurážejte je vulgárními gesty a zdržte se fyzického kontaktu. Ostatní hráče nefoťte ani nenatáčejte, pokud k tomu nemáte jejich svolení. Nezapomeňte, že určité jednání, které vám připadá neškodné a zábavné, může být jinými hráči nebo kolemjdoucími vnímáno úplně jinak. Buďte uvážliví a použijte zdravý rozum – když se s vámi kolemjdoucí a ostatní hráči nechtějí bavit, nechte je na pokoji.

Pokud je někdo agresivní, uráží, nepřiměřeně brání určitý portál nebo se vám s ním zkrátka špatně hraje, ignorujte jej a nepouštějte se do konfliktu.

III. Respektujte soukromí hráčů

Pokud si zvolíte krycí jméno, které používáte i jinde na internetu, uvědomte si, že tím můžete odhalit své osobní údaje. Zkuste příslušné krycí jméno vyhledat na Googlu a pokud se zobrazí údaje, které by ostatní hráči neměli znát, zvolte raději jinou přezdívku, pomocí které si zachováte anonymitu.

Berte ohledy na soukromí ostatních hráčů a nezveřejňujte o totožnosti uživatelů žádné jiné informace, včetně celého jména, telefonního čísla a e-mailové či fyzické adresy. Například pokud z běžného života víte, kde některý hráč bydlí nebo pracuje, nezveřejňujte tyto informace v komunikaci Comm, neuvádějte je na sociálních sítích ani se je v rámci hry nesnažte zveřejnit jiným způsobem (například odhozením vybavení před domovem nebo pracovištěm příslušného uživatele). Nezveřejňujte osobní údaje o kolemjdoucích ani o nikom jiném.

IV. Řiďte se pravidly lidského světa

Buďte zodpovědní a snažte se ukázat v nejlepším světle. Vaše akce v roli agenta Ingress mají vliv na herní pole i na skutečný svět. Je důležité dodržovat pravidla, která v obou světech platí.

Věnujte pozornost svému okolí, protože nikdy nevíte, na co krásného nebo zajímavého při hře narazíte.

Pokud si nejste jisti, zda máte právo vstoupit na určité místo, raději zkuste najít jiný portál. Řiďte se zdravým rozumem a připravte se nést za svá rozhodnutí následky.

Chraňte reputaci agentů Ingress a dodržujte společenské normy.

Další materiály