Nápověda Ingress

Odeslat požadavek

Zařízení: Nastavení hry Ingress

Nastavení Skeneru můžete podle potřeby upravovat.

1. Vynutit synchronizaci: Klepnutím Skener synchronizujete s aktualitami v okolí a vyřešíte případné inkonzistence, které se v poli mohou vyskytnout.

2. Zvuk: Můžete upravit hlasitost Skeneru.
3. Vyhlazování lokace: Klepnutím můžete nastavit přesnost Skeneru (ve výchozím nastavení je Zapnuto a pro většinu agentů by toto nastavení mělo být ideální.)

4. E-mail: Můžete upravit nastavení e-mailových oznámení. Můžete také odhlásit nebo znovu přihlásit odběr akcí, nabídek, novinek a aktualit od společnosti Niantic Labs.
5. Oznámení: Můžete upravit nastavení upozornění na panelu oznámení v telefonu.
6. Zvuky oznámení: Můžete zakázat zvuková oznámení nebo vybrat zvuk, který se má přehrát při přijetí oznámení.

Skener Ingress pro Android a iOS je k dispozici v několika jazycích. Pokud je váš jazyk podporován, skener by jej měl automaticky vybrat v závislosti na jazykovém nastavení zařízení. Jazyk lze také změnit ručně klepnutím na OPS > ZAŘÍZENÍ > Jazyk.