Nápověda Ingress

Odeslat požadavek

Plánování propojení

Plánování propojení

Nástroj na plánování propojení na mapě Intel umožňuje plánovat propojení a pole a snadno odhalit případná blokující propojení.

Chcete-li začít plánovat propojení, vyberte portál, který chcete propojit. Ve vyskakovacím okně s daty portálu klikněte na tlačítko a nakreslete propojení vycházející z tohoto portálu. Počáteční portál bude označen pomocí oranžového indikátoru cílení propojení.

Propojení vytvoříte kliknutím na požadovaný cílový portál. Před kliknutím můžete nad cílový portál umístit ukazatel myši a prohlédnout si podrobné informace o portálu. To se může hodit, když vybíráte portály, které jsou velmi blízko u sebe.

Poznámka: Propojení můžete naplánovat mezi libovolnými portály, bez ohledu na to, jaká frakce je ovládá nebo kolika rezonátory jsou osazeny.

Propojení bude znázorněno jako oranžová čára mezi dvěma vybranými portály. Blokující propojení bude zvýrazněno pomocí červené přerušované čáry a portály, ze kterých tato propojení vycházejí, budou také zvýrazněny červeně. Plánovaná propojení nedetekují ostatní plánovaná propojení jako potenciálně blokující.

Plánovaných propojení můžete nakreslit neomezený počet. Plánované propojení můžete kdykoli odstranit kliknutím na ikonu X uprostřed propojení. Všechna plánovaná propojení můžete odstranit pomocí tlačítka v pravé horní části mapy.

Kliknutím na tlačítko získáte webovou adresu mapy Intel včetně plánovaných propojení. Tuto adresu poté můžete sdílet. Lze sice naplánovat neomezený počet plánovaných propojení, avšak v adrese ke sdílení bude zahrnuto pouze 40 nejnovějších.

Skóre regionální buňky

Na mapě Intel je uvedeno skóre jednotek vlivu pro obě frakce, a to jak celkové, tak v jednotlivých regionálních buňkách. Karta Regionální skóre obsahuje informace o buňce, kterou si na mapě Intel momentálně prohlížíte. Pokud zobrazení oddálíte na několik buněk, bude se zobrazovat skóre buňky, která je nejblíže středu mapy (buňka bude zvýrazněna oranžově).

Na kartě Regionální skóre můžete kliknout na rozbalovací okno s dalšími informacemi. Okno obsahuje následující údaje:

  • Název buňky
  • Aktuální skóre jednotek vlivu pro příslušnou buňku
  • Skóre při minulých kontrolách. Posunutím dolů zobrazíte další skóre.
  • Tři nejúspěšnější agenty v příslušné buňce
  • Čas do další kontroly

Použití filtrů

Na zobrazení světa na mapě Intel jsou znázorněna nejdůležitější propojení a pole a portály, ze kterých vycházejí. Při přiblížení se zviditelní i kratší propojení. Budete-li dále přibližovat, zviditelní se také všechny portály. Pomocí tlačítka Filtrovat v pravé dolní části mapy Intel můžete vybrat úroveň portálů, které se mají zobrazovat.

  • Filtr Úroveň vám umožňuje stanovit také rozsah úrovní portálů, které se mají zobrazovat. Minimální úroveň portálů závisí na úrovni přiblížení mapy: portály nižší úrovně a neutrální portály se zobrazují až při velkém přiblížení. Filtr se při dalším přiblížení nebo oddálení automaticky mění, můžete jej však upravit ručně kliknutím na jednotlivé úrovně.
  • Filtr Zdraví umožňuje nastavit maximální procento zdraví portálů, které se mají zobrazovat. Chcete-li zobrazit pouze portály na určité úrovni zdraví nebo pod ní, klikněte na jednu z uvedených procentuálních hodnot.

Objevování a sdílení misí

Další informace o objevování a sdílení misí pomocí mapy Intel naleznete zde.