Nápověda Ingress

Odeslat požadavek

Slovníček a položky inventáře

Slovníček

Access Points (body AP) Body získané za plnění úkolů – například zabírání portálů, navazování spojení a vytváření polí.
Cool Down Period (zchlazovací lhůta) Povinná čekací doba, která musí po hacknutí portálu uplynout, abyste se mohli tentýž portál pokusit hacknout znovu a získat z něj předměty. Tato lhůta se při opakovaném hackování postupně prodlužuje.
Control Field (pole) Spojením tří portálů vytvoříte pole. Vytváření polí zvyšuje vaší frakci počet ovlivněných lidí na základě počtu obyvatel oblasti, kterou pole pokrývá.
Slábnutí Pokud nejsou rezonátory dobíjeny, časem postupně slábnou a jejich náboj hmoty XM se snižuje.
Deploy (přidávání) Instalace předmětů. Přidáváním rezonátorů můžete zabírat portály.
Faction (frakce) O nadvládu nad Zemí bojují dvě hlavní celosvětové frakce: Odpor a Osvícení.
Hacking (hackování) Postup, který z portálu získáváte předměty. Ne každé hacknutí bude úspěšné.
Intel Map (mapa Intel) Web, který agentům umožňuje zobrazit aktuální celosvětový stav konfliktu a komunikovat s ostatními agenty.
PŘEDMĚTY Inventář herních předmětů, které má agent k dispozici. Zobrazení předmětů je dostupné z panelu OPS.
Jednotky vlivu (MU) Počet obyvatel, kteří žijí v prostoru vytvořených polí. Celosvětový počet ovlivněných lidí naleznete v zobrazení INTEL a na mapě Intel.
Portál Portály většinou mají podobu veřejného umění: sochy a památníky, výjimečná architektonická díla, venkovní nástěnné malby, historické budovy nebo zajímavé místní firmy a obchody. Jedná se o místa, která vyjadřují lidskou kreativitu a vynalézavost a na kterých dochází k emanaci exotické hmoty (XM). Ve skeneru se portály zobrazují jako zelené (Osvícení), modré (Odpor) nebo šedé (neutrální). S portály můžete provádět různé akce: zabírat je pro svou frakci, spojovat je dohromady a vytvářet tak pole a hackovat je za účelem získání předmětů.
Modifikace portálu Předmět, který můžete nainstalovat k jinému předmětu a zvýšit tak jeho sílu nebo účinnost. Například přidáním štítu k portálu zvýšíte jeho obrannou sílu.
Scanner (skener) Skener je klíčovou technologií vašeho telefonu. Umožňuje detekci portálů a interakci s „tajemnou hmotou“ XM a konstrukty hmoty XM, jako jsou rezonátory a zbraně XMP.
Exotická hmota (XM) Vzácná a účinná forma tripolární energie, která do našeho vesmíru proniká z jiné dimenze. Tato energie tvoří základ pro veškerou technologii Tvarovačů. Exotická hmota je potřeba k napájení skeneru, odpalování střel XMP i osazování rezonátorů. Pokud hladina XM klesne pod kritickou úroveň, skener bude vyřazen z provozu. Exotickou hmotu (kterou na mapě skeneru představují zářící body) můžete shromažďovat pohybem po mapě. Skener ji sbírá automaticky. Exotickou hmotu lze získat také recyklací předmětů.

Položky inventáře

Rezonátor Objekt XM sloužící k napájení portálu a jeho získání pro frakci.
Střela XMP Zbraň na exotickou hmotu, která dokáže ničit nepřátelské rezonátory a modifikace a neutralizovat nepřátelské portály.
Megaúder (Ultra Strike) Varianta střely XMP s vyšším účinkem v menší oblasti.
Jarvisův virus Slouží ke změně příslušnosti portálu Odporu.
Refaktor ADA Slouží ke změně příslušnosti portálu Osvícení.
Energetická kostka Úložiště exotické hmoty sloužící k dobíjení skeneru.
Klíč k portálu Slouží k propojování a vzdálenému dobíjení portálů.
Kapsle Úložný kontejner, který může obsahovat další objekty.
Kapsle Quantum Úložný kontejner, který může obsahovat další objekty a může způsobit, že se v průběhu času budou množit.
Modifikace: Portálový štít Zaštiťuje portál před útoky.
Modifikace: Štít Aegis Vysokoenergetický ochranný štít pro portály.
Modifikace: Prodlužovač Zvyšuje dosah propojení portálu.
Modifikace: Speciální propojení SoftBank Modifikace, kterou lze osadit na portál za účelem zvýšení dosahu propojení, zesílení obrany propojení a zpřístupnění většího počtu vycházejících propojení.
Modifikace: Chladič Zkracuje interval do dalšího hacknutí portálu.
Modifikace: Multihack Zvyšuje hackovací kapacitu portálu.
Modifikace: Zesilovač Zvyšuje sílu útoků portálu proti nepřátelům.
Modifikace: Věž Zvyšuje frekvenci útoků portálu proti nepřátelům.