Nápověda Ingress

Odeslat požadavek

Komunikace s ostatními hráči pomocí funkce COMM

Pomocí funkce COMM na mapě Intel nebo v pravém dolním rohu skeneru můžete komunikovat s ostatními hráči Ingressu a taktizovat.

Kanály a dosaz

Komunikace COMM má dva kanály: příspěvek v kanálu Vše adresuje zprávu agentům obou stran a příspěvek v kanálu Frakce se zobrazí pouze členům vaší frakce.

U obou kanálů máte možnost upravit dosah. Když přejedete trojúhelníkem doleva nebo doprava, zobrazí se aktivita komunikace COMM na místní (do 20 km), regionální (do 200 km) nebo globální úrovni.

@zmínka jiného hráče

Zprávu v komunikaci COMM můžete adresovat přímo konkrétnímu hráči, když použijete znak @ a jeho krycí jméno. Agent vaši @zmínku obdrží bez ohledu na nastavení dosahu.

Když klepnete (ve skeneru) nebo kliknete (na mapě Intel) na krycí jméno jiného hráče, automaticky se zkopíruje do pole pro psaní zpráv.

Pokud obdržíte @zmínku, budou vaše krycí jméno a čas zvýrazněny žlutě.

Žluté zvýraznění vás informuje vás o nepřečtené @zmínce i pokud používáte skener a komunikace COMM je sbalená.