Nápověda Ingress

Odeslat požadavek

Profil agenta

Klepnutím na položky OPS > AGENT ve skeneru otevřete profil agenta, který obsahuje statistiky a získané medaile.

Klepnutím na jednotlivé medaile zobrazíte podrobnosti, včetně názvu, popisu a počtu akcí, které musíte provést, abyste dosáhli vyšších stupňů medaile.

Stupně medailí

Akce potřebné k dosažení vyšších stupňů medailí se liší, ale všechny medaile mají pět stupňů:

Bronzová (nejnižší)
Stříbrná
Zlatá
Platinová
Černá (nejvyšší)

Statistiky

Ve spodní části profilu agenta se zobrazují celkové, měsíční a týdenní statistiky v jednotlivých kategoriích.

  • Discovery (objevování): Statistiky objevování zvýšíte, když se zaměříte na průzkum – navštěvujte nové portály.
  • Building (budování): Podívejte se, nakolik jste své frakci pomohli v boji o jednotky vlivu. Kategorie jsou Hacking, Deploying (osazování), Linking (propojování) a Control Fields (pole).
  • Combat (boj): Sledujte svůj vliv na činnost nepřátelské frakce.
  • Defense (obrana): Zapracujte na statistikách obrany a získejte medaili Guardian (strážce).
Pokročilé úrovně
Dosažení úrovní 9 až 16 vyžaduje určité množství bodů AP a kombinaci medailí různých stupňů v profilu agenta. Když postupujte na vyšší úrovně, zvyšuje se vaše kapacita hmoty XM a můžete nabíjet portály na větší vzdálenosti.

Nejčastější dotazy

Odpověď: Abychom mohli lépe zvládat zvyšující se množství navrhovaných portálů, od 31. prosince 2014 udělování medailí proroka dočasně pozastavíme. Současný stav medaile proroka vám zůstane a i nadále budeme kontrolovat nové návrhy, ale portály odeslané po 31. prosinci 2014 se do statistik medaile proroka již nebudou započítávat. Portály odeslané 31. prosince a dříve se počítají.

Odpověď: Bohužel nikoli. Portály odeslané starou, e-mailovou metodou do této statistiky zahrnout nedokážeme.
Odpověď: Statistika Max Time Portal Held označuje dobu, po kterou byl vámi zabraný portál, který jste osadili rezonátory, v provozu, aniž by byl zničen. Statistika se aktualizuje zhruba jednou denně.
Aby se pozvání započítalo do postupu medaile verbíře, odesílejte jej přímo do účtu Google nebo Gmailu, ze kterého se rekrut bude přihlašovat do Ingressu. Získání rekruta se započítá, jakmile naverbovaný hráč dosáhne třetí úrovně a získá medaili ověření.

Odpověď: Tyto statistiky se neaktualizují v konkrétní den v týdnu či měsíci – jedná se o průběžné statistiky za uplynulý měsíc/týden.

Odpověď: Statistiky dobíjení sledují, kolik hmoty XM jste při dobíjení do portálu vložili. Počítá se místní i dálkové dobíjení, ale nepočítá se hmota XM, která byla při dobíjení na dálku ztracena v důsledku neefektivity. Například když dobijete portál pomocí 1000 XM na dálku při 80% efektivitě, zvýší se statistika o 800 XM.

Odpověď: Dobíjení se ve statistikách projeví do 15 minut.