Nápověda Ingress

Odeslat požadavek

Vytváření spojení a polí

Klíče, propojování a vytváření polí

Vytvoření spojení

Vytváření spojení mezi portály je klíčovým krokem k vytváření polí, zvyšování počtu jednotek vlivu a získávání bodů AP. Aby bylo možné vytvořit spojení mezi dvěma portály, je třeba splnit následující podmínky:

 • K výchozímu i cílovému portálu spojení musí být přidáno všech šest rezonátorů.
 • Stav všech šesti rezonátorů musí být nad kritickou hodnotou hmoty XM.
 • Agent musí mít v inventáři portálový klíč k cílovému portálu.
 • Cílový portál musí být v dosahu výchozího portálu, který určuje celková úroveň výchozího portálu.
 • Vytváření spojení se nesmí křížit s jiným spojením.

Navázání spojení:

 • Přibližte se k výchozímu portálu.
 • Dotkněte se výchozího portálu v zobrazení skeneru.
 • Dotkněte se v zobrazení podrobností portálu tlačítka LINK (SPOJENÍ).
 • Možný postup:
  • Dotkněte se vybraného portálu v zobrazení skeneru, nebo
  • otevřete otočnou nabídku portálových klíčů na straně zobrazení skeneru a vyberte příslušný portálový klíč cílového portálu.

Spojení navážete pomocí tlačítka CONFIRM (POTVRDIT).

Vytváření polí

Spojením třech portálů vytvoříte trojúhelníkové pole, které pro vaši frakci získá populaci na daném území.