Nápověda Ingress

Odeslat požadavek

Kritéria pro mise

Gratulujeme vám k funkci autora misí. Jedná se o privilegium pro důvěryhodné agenty, kteří jednají v souladu s kritérii pro vytváření misí. Pokud větší množství vašich návrhů bude odmítnuto nebo označeno za spam, může vám být oprávnění k vytváření misí zrušeno.

Abychom agentům nabízeli pouze kvalitní mise Ingress, navrhované mise před publikováním kontrolujeme.

Proč byla má mise zamítnuta?

Mise bude zamítnuta, pokud obsahuje následující:

 • nedostatečně jasný nebo užitečný popis,
 • krycí jméno agenta, jeho část nebo skutečné jméno hráče (např. „Autorem mise je @neo“ nebo „Tohle je Neova oblíbená hospůdka“),
 • fotku, kterou jste nepořídili vy, nemáte práva k jejímu použití nebo která je tvořena logem,
 • text, který jste nenapsali a k jehož použití ani nemáte práva,
 • adresy URL, e-mailové adresy nebo kód HTML,
 • vodítko nebo kód, k jehož získání je nutné kontaktovat konkrétní osobu,
 • nevhodný text nebo obrázky (např. vulgarismy nebo obscénní výjevy),
 • text, který uvádí, že mise je „oficiální“ nebo jinak speciální, případně že je vybrána společností Niantic (např. „Oficiální mise Ingress pro Prahu“),
 • text, který odhaluje údaje o vaší identitě nebo identitě jiného hráče, např. skutečné jméno, telefonní číslo nebo adresu,
 • pomlouvačný text,
 • text, který uvádí, že mise není dokončena nebo připravena k publikování (např. „testovací mise“),
 • fotku, na které lze rozpoznat lidi nebo tváře,
 • méně než šest unikátních navigačních bodů,
 • materiály, jejichž primárním záměrem je provokace, obtěžování, zneužívání, útok nebo zesměšnění,
 • navigační body, ke kterým se nelze bezpečně dostat pěšky.

Také prosím nešiřte spam. Do kategorie spamu spadá i vytváření sérií nekvalitních misí.

Při vytváření misí používejte a nahrávejte pouze materiál, k jehož použití máte oprávnění, a nevytvářejte falešný dojem, že mise je „oficiální“ nebo sponzorovaná. Příklad:

 • Používejte vlastní fotky nebo fotky, které jsou volnými díly nebo je lze pro misi licencovat. Týká se to i navigačních bodů.
 • Vytvořte vlastní ikonu mise. Jako ikonu nepoužívejte logo (např. sportovního týmu nebo obchodu).
 • Názvy misí by neměly sugerovat sponzorství nebo přidružení k nějakému subjektu, mimo jiné i proto, že příslušný subjekt může chtít vytvořit vlastní misi. Nepoužívejte například název „Mise Google“. Lepší je „Mise v areálu Google“.

Jak mohu vylepšit hodnocení mise?

Hodnota oblíbenosti vaší mise znázorňuje procento agentů, kteří vaši misi kladně ohodnotili.

Agenti vám prostřednictvím komunikace COMM mohou poskytnout návrhy nebo zpětnou vazbu. Pokud tato doporučení do mise zapracujete, vaše šance na kladné hodnocení se zvýší.

Další tipy k vytváření kvalitních misí:

 • Při vytváření misí můžete na mapě kliknout na tlačítko Aktivní mise, abyste získali povědomí o ostatních publikovaných misích v oblasti. Zkuste vytvořit misi, která zaplní prázdné místo (ať už ve smyslu lokality, kde se odehrává, nebo obsahu, který nabízí).
 • Oblíbené mise mají nějaké téma. Zde je několik nápadů:
  • Mise agentům mohou umožnit prozkoumat město (v rovině nejlepšího jídla, nejzajímavějšího umění, nejoblíbenějších aktivit pro turisty, nejkrásnějších památek apod.).
  • Mise se mohou věnovat historickým událostem nebo osobnostem, například mise ve Starém Městě pražském nebo mise, která se věnuje významným milníkům života Karla IV.
  • Mise se mohou zaměřit na populární kulturu, například výpravy na místa z filmu nebo po klubech, ve kterých pravidelně vystupuje určitá kapela.
  • Možné jsou také výpravy do univerzitních areálů.
  • Mise se mohou soustředit na zvyšování kondice (cílem mise může být hackovat všechny portály na turistické trase nebo běžeckém okruhu).
 • Uveďte, co mohou hráči od mise očekávat: do popisu zadejte očekávanou délku mise, vzdálenost, kterou bude potřeba urazit, zda je vhodné misi podstoupit pěšky nebo na kole apod.
 • Pokud používáte kódy nebo vytváříte skryté mise, můžete za účelem zvýšení obtížnosti a zábavnosti zahrnout nutnost prozkoumat portál k získání odpovědi nebo trasy k dalšímu navigačnímu bodu.
 • Pamatujte, že agenti v současné době nemohou plnit více misí současně. Příliš dlouhé nebo náročné mise proto mohou někteří agenti v půlce vzdát.
 • Vylepšete mise pomocí fotek a vlastních popisů všech navigačních bodů. Mise díky tomu bude pro agenty zajímavější.