Nápověda Ingress

Odeslat požadavek

Propojení profilu agenta s Google Plus

Přehled

Svůj profil Google+ můžete propojit s profilem agenta, aby ostatní agenti mohli zobrazit oba profily. Propojení profilu G+ s Ingressem je čistě dobrovolné a k plnohodnotnému zážitku není vyžadováno.

Tuto funkci používejte s rozmyslem. Místa, kde provádíte herní akce, vidí ostatní hráči. Propojení profilu G+ můžete kdykoli zrušit v nastavení zařízení.

Postup propojení profilu agenta s profilem G+:

Spusťte Ingress a klepněte na OPS > ZAŘÍZENÍ.

Přejděte do sekce Propojení s profilem G+ a klepněte na Propojit.

Budete přeneseni na profilovou obrazovku AGENT, kde bude nutné akci nejprve potvrdit.

Pokud v telefonu máte více účtů G+, můžete zvolit, který z nich s profilem agenta propojíte. Poté klepněte na OK.

Po propojení účtu G+ s profilem agenta se vedle vašeho krycího jména zobrazí ikona G+. Klepnutím na tuto ikonu přejdete do propojeného profilu G+. Klepnutím na tuto ikonu v profilu jiného agenta přejdete do profilu G+ příslušného agenta.

Chcete-li propojení účtu G+ s profilem agenta zrušit, klepněte na OPS > ZAŘÍZENÍ, přejděte do sekce Propojení s profilem G+ a klepněte na Odpojit.