Nápověda Ingress

Odeslat požadavek

Hackování symbolů

Rychlé tipy

  • Dvě cesty k uvolnění síly symbolů: Hackování je buďto automatické, nebo zahájené hráčem. Hackování symbolů můžete zahájit dlouhým stisknutím tlačítka Hacknout portál. Občas můžete narazit na sekvenci symbolů AKTIVOVÁN VYSOKÝ BONUS, která bude zahájena automaticky společně s hackováním portálu (bez ohledu na to, zda jste symboly chtěli hackovat, nebo ne). Pokud tuto sekvenci úspěšně hacknete, budete mít vyšší šanci na nalezení bonusového vybavení.
  • Odmítnutí výzvy: Zahájíte-li hackování symbolů a budete-li chtít sekvenci přeskočit a zahájit běžné hackování bez bonusů, klepněte na OBEJÍT.
  • Hod kostkou: Získání bonusového vybavení po dokončení sekvence symbolů není garantováno, pouze se zvyšují vaše šance na získání dalších předmětů.
  • Připravte se na výzvu: Čím vyšší je úroveň portálu, tím více symbolů budete muset úspěšně obkreslit, abyste odemkli bonusy. Například abyste získali maximální bonus při hackování portálu nízké úrovně, stačí obkreslit dva symboly, zatímco k získání stejného bonusu u portálu vyšší úrovně bude potřeba obkreslit více symbolů.
  • Šikovnost a rychlost: Váš celkový výkon závisí na přesnosti a rychlosti, s jakou sekvenci dokončíte.
  • Pozor na vyhoření: Pro hackování symbolů platí stejná pravidla vychladnutí a omezení z důvodu vyhoření jako pro normální hacknutí.

Buďte trpěliví, začněte zvolna a bavte se. Jako v případě každé dovednosti, k dosažení správného načasování a přesnosti je potřeba cvik.

Ruční zahájení hackování symbolů:

V nabídce portálu dlouhým stisknutím tlačítka Hacknout portál zahajte sekvenci symbolů tvarů.

Pozorně sledujte symboly, které se ve skeneru zobrazí, a zapamatujte si je.

Obkreslete sekvenci symbolů před vypršením časového limitu, a zvyšte tak šanci na získání bonusu za hackování.

S rychlejším a přesnějším obkreslováním symbolů se zvyšuje šance na získání bonusového vybavení.

Pokud získáte bonusové vybavení, bude uvedeno ve výsledcích hackování.