Nápověda Ingress

Odeslat požadavek

Chci smazat svůj účet

Smazání profilu je nevratné a původní e-mailovou adresu již k registraci do hry Ingress nebude možné použít. Jakmile potvrdíte, že profil opravdu chcete smazat, nebudeme moci vyhovět žádným pozdějším žádostem o zrušení.

Poznámka: Smazání profilu Ingress není totéž jako resetování účtu. Pokud váš profil smažeme, nebudete moci hrát Ingress pomocí původní e-mailové adresy a vaše krycí jméno nebude možné znovu použít.

Chcete-li účet smazat, kontaktujte nás. Svůj účet tak zcela odstraníte z našich systémů.

Také můžete změnit frakci nebo své krycí jméno.