Nápověda Ingress

Odeslat požadavek

Jak můžu změnit frakci nebo své krycí jméno?

Upozorňujeme, že schválení změny frakce nebo krycího jména není zaručeno. Kontrola a zpracování žádosti o změnu v současné době trvá sedm a více týdnů. Až bude změna dokončena nebo zamítnuta, budete o tom informováni e-mailem. Pokud odešlete více žádostí, můžete tím proces zpomalit a může to mít za následek, že změna bude zpracována více než jednou, ačkoli to nebylo vaším úmyslem.

Změna krycího jména

  • Změna krycího jména je možná pouze v případě, že hráč omylem zadá své skutečné jméno nebo aktivační kód.
  • O změnu krycího jména můžete požádat prostřednictvím centra nápovědy hry Ingress.

Změna frakce

  • Hráči umožňujeme jen jednu změnu frakce.
  • Pokud bude žádost o změnu frakce přijata, hráč bude připraven o vlastnictví veškerých portálů, aktivních rezonátorů a vybavení (střel XMP, rezonátorů, klíčů atd.) a jeho úroveň bude snížena na 1 s 0 přístupovými body.
  • O změnu frakce můžete požádat prostřednictvím centra nápovědy hry Ingress.

Když se jeden ze členů vašeho týmu rozhodne změnit strany, možná si všimnete krycího jména NIAOPSDAEMONX, které likviduje konstrukty ve hře. Nemějte obavy – po činnosti zrádců nesmí zůstat ani stopa. V rámci procesu sice může dojít i k likvidaci jiných souvisejících konstruktů, ale konečným cílem je vaše dobro a bezpečnost vaší frakce.

Doporučení organizace NIA: Neměňte barvy. Zůstaňte ve svém přesvědčení pevní. Nic není dílem náhody, ke svému úkolu jste byli předurčeni.