Nápověda Ingress

Odeslat požadavek

Pokyny pro komunitu Ingress

Poslední změna: 13. března 2014

Respektujte komunitu

Chceme, aby hra Ingress nabízela zábavné a bezpečné prostředí všem hráčům i všem kolemjdoucím ve skutečném světě. Následující jednoduché pokyny pomohou zajistit, aby byla hra pro vás i další hráče skvělým zážitkem a abyste hraním neobtěžovali okolí. Nezapomeňte, že určité jednání, které vám připadá neškodné a zábavné, může být jinými hráči nebo kolemjdoucími vnímáno úplně jinak.

Jednejte s ostatními hráči i s kolemjdoucími zdvořile a s úctou a chovejte se při hraní hry Ingress slušně. Především věnujte pozornost následujícímu:

  • Obtěžování: Nikdy nedělejte nic, co by druzí mohli vnímat jako obtěžování, pronásledování, výhrůžky nebo podněcování těchto aktivit (viz smluvní podmínky). Porušení může mít za následek zrušení vašeho účtu.

  • Ochrana soukromí: Hráči se ve hře identifikují pomocí krycích jmen, která si sami vybrali. Svou skutečnou identitu můžete nějakým důmyslným způsobem poodhalit sami (například tak, že vaše krycí jméno bude mít nějakou souvislost se skutečným jménem). Nikdy však nezveřejňujte, nešiřte ani jinak neodhalujte identitu ostatních uživatelů (např. jméno, telefonní číslo, e-mail nebo fyzickou adresu), a to ani v případě, že tyto údaje prvně zveřejní hráč sám. Nezveřejňujte údaje o kolemjdoucích ani o nikom jiném. Porušení může mít za následek zrušení vašeho účtu.

  • Neoprávněné vniknutí: Nevstupujte při hraní hry Ingress na cizí pozemek (a nesnažte se toto pravidlo přechytračit, jednoduše jej respektujte). Nevstupujte během hraní hry do objektů ani na pozemky, u kterých si nejste jisti, zda jste ke vstupu oprávněni. Řiďte se zdravým rozumem a připravte se nést za svá rozhodnutí následky.

  • Kontakt s uživateli a kolemjdoucími: Někteří kolemjdoucí se mohou při hraní hry Ingress zajímat o to, co děláte, a někteří hráči si mohou interakci s jinými hráči přát. Jiní však nikoli. Buďte uvážliví a použijte zdravý rozum – když se s vámi kolemjdoucí a ostatní hráči nechtějí bavit, nechte je na pokoji. Nevyžádaný fyzický kontakt během hry? Nevyžádané natáčení či focení ostatních hráčů nebo kolemjdoucích? Urážky a vulgarity na adresu jiných hráčů nebo kolemjdoucích? Ani náhodou. Tohle rozhodně nedělejte. Pokud je někdo agresivní, provokuje, uráží, nepřiměřeně brání určitý portál nebo vám zkrátka leze na nervy, ignorujte jej a nepouštějte se do konfliktu. Raději ustupte a zablokujte si příslušného uživatele v komunikaci Comm.

  • Spam: Nikdo nemá rád spam – nechte si ho pro sebe.

  • Nevhodný obsah: Obsah, který odesíláte do hry Ingress (fotky, text atd.), může být předmětem kontroly, obzvlášť tehdy, když jej jiný uživatel označí za škodlivý. Pokud budeme mít dojem, že je obsah pro hru nevhodný, odstraníme jej. Tento pokyn se týká i sexuálního a pornografického obsahu, vulgarit, obscénností a projevů nenávisti. („Projevy nenávisti“ označují obsah, který podněcuje k nenávisti vůči skupině osob. Jedná se například o projevy rasismu a sexismu.) Nezapomeňte, že se kolem vás pohybují skuteční lidé. Respektujte se navzájem a neříkejte věci, které byste neřekli do očí šéfovi nebo mámě.

  • Podvádění: Nepodvádějte. Hrajte fér. Používejte oficiální software od společnosti Niantic Labs a nezapomeňte, že Ingress je určen pro mobilní zařízení a má vám umožnit prozkoumat svět. Způsoby podvádění jsou bohužel omezeny jen představivostí podvodníků, ale přinejmenším zahrnují následující: používání upraveného nebo neoficiálního softwaru, hraní prostřednictvím více účtů (jeden účet na jednoho hráče prosím), sdílení účtů, výměna vítězství, upravování nebo padělání informací o poloze pomocí speciálních nástrojů a technik nebo prodej a směna účtů. Pokud máte podezření, že někdo podvádí, neoslovujte jej přes komunikaci Comm ani nepožadujte, aby odhalil svou tvář – jednoduše jej nahlaste prostřednictvím centra nápovědy a soustřeďte se na misi.

Dodržování pokynů budeme prosazovat

Nahlášené hráčské účty nebo obsah budeme kontrolovat z hlediska dodržování pokynů. Účty za porušení pokynů pro komunitu penalizujeme – můžeme vás varovat, pozastavit přístup ke hře nebo účet ukončit (za vážné či opakované porušení pokynů).