Nápověda Ingress

Odeslat požadavek

Vytváření misí ve hře Ingress: základy

Gratulujeme vám k funkci autora misí. Jedná se o privilegium pro důvěryhodné agenty, kteří jednají v souladu s kritérii pro vytváření misí. Pokud vaše tvorba bude opakovaně odmítnuta nebo budou-li vaše návrhy označeny jako spam, vaše oprávnění k vytváření misí může být zrušeno.

Chcete-li začít vytvářet svou první misi ve hře Ingress, přejděte do nástroje na vytváření misí a vyberte možnost VYTVOŘIT NOVOU MISI. V současné době mohou mise vytvářet všichni agenti, kteří dosáhli sedmé úrovně.

Kromě základních pokynů k vytváření misí je třeba porozumět kritériím misí, aby vaše mise prošla kontrolou a mohla být přijata.

Typy misí a další podrobnosti

V misích hry Ingress musí agenti projít sérii kulturně nebo esteticky zajímavých míst, tzv. navigačních bodů. Jakým způsobem budou agenti tyto body navštěvovat, záleží jen na vás:

 • POSTUPNÉ – VIDITELNÉ: Agenti budou informováni, kde navigační body najdou, a budou je muset navštívit v určeném pořadí.
 • POSTUPNÉ – SKRYTÉ: Agenti budou znát pouze polohu prvního navigačního bodu, ostatní budou skryté a bude je třeba odhalit pomocí indicií. Navigační body bude třeba navštívit v určeném pořadí.
 • LIBOVOLNÉ POŘADÍ: Agenti budou znát polohu všech navigačních bodů a k dokončení mise je budou moci navštívit v libovolném pořadí.

Až vyberete typ mise, je třeba zadat následující:

 • Název mise (povinné)
 • Popis (povinné) – agenti se na základě popisu rozhodnou, zda misi chtějí vyzkoušet
 • Ikonu mise – tento krok je volitelný, avšak ikona se používá na kartě MISE a v profilech agentů jako medaile za splnění příslušné mise. Pokud misi publikujete bez obrázku a později ikonu přidáte, profily agentů, kteří misi již dokončili, budou aktualizovány novou ikonou.

Výběr navigačních bodů

Navigační body mise mohou být portály hry Ingress nebo karty služby Field Trip. Obě tyto možnosti jsou v nástroji na vytváření misí zahrnuty. Oranžové kruhy s čísly představují shluky navigačních bodů v malé oblasti. K zobrazení jednotlivých bodů je potřeba přiblížit mapu.

Vyhledání navigačních bodů pro misi:

 • Pokud vás napadá určitý název, zajímavé místo nebo klíčové slovo, prohledejte názvy a popisy na panelu mapy (systém projde pouze oblast mapy, kterou máte otevřenou po levé straně).
 • Chcete-li najít konkrétní adresu nebo ulici, použijte vyhledávací pole Přejít na místo, které je součástí mapy. Až najdete požadované místo, klikněte na navigační body v oblasti a prohlédněte si jejich názvy a popisy.

Mise musí začínat portálem hry Ingress – první navigační bod nesmí být karta služby Field Trip.

Při hledání navigačních bodů si prohlédněte také ostatní aktivní mise v oblasti. V levém spodním rohu klikněte na Aktivní mise a zkontrolujte, zda nevytváříte misi, jakou už připravil někdo jiný.

Cíle

Ke každému navigačnímu bodu je třeba přiřadit cíl. U misí se skrytými navigačními body i s postupnou návštěvou navigačních bodů musí agenti nejprve splnit úkol prvního navigačního bodu, aby mohli postoupit k dalšímu.

Cíl Poznámky
Zobrazení navigačního bodu aplikace Field Trip  
Hacknutí portálu  
Instalace modifikace portálu Za úspěšné splnění cíle se bude považovat instalace libovolné modifikace. Konkrétní modifikaci v současné době nelze určit. Pokud příslušný navigační bod je portál, který neovládá frakce agenta, bude potřeba jej nejprve obsadit.
Obsazení portálu pro vaši frakci Pokud frakce agenta tento portál již ovládá, za úspěšné splnění cíle se bude považovat instalace nebo upgrade rezonátoru, případně instalace modifikace.
Vytvoření propojení z tohoto portálu Za úspěšné splnění cíle se bude považovat vytvoření libovolného propojení. Propojení s konkrétním portálem v současné době nelze určit. Pokud příslušný navigační bod je portál, který neovládá frakce agenta, bude potřeba jej nejprve obsadit.
Vytvoření pole okolo tohoto portálu Za úspěšné splnění cíle se bude považovat vytvoření libovolného pole. Konkrétní portály tvořící pole v současné době nelze určit. Pokud příslušný navigační bod je portál, který neovládá frakce agenta, bude potřeba jej nejprve obsadit.
Zadání heslové fráze
 • Aby se agenti dostali dál a mohli splnit misi, musí zadat určenou heslovou frázi.
 • Kvalitní heslová fráze nějak souvisí s navigačním bodem, nelze ji snadno uhodnout, může být zadána jako výběr z několika možných odpovědí a měla by zahrnovat pokyny, jakým způsobem ji agenti mají zadat. Kvalitní heslovou frázi by měl mít možnost odhalit každý agent, který příslušný navigační bod navštíví.
 • Příklad:
  • Heslová fráze: Jaký je charakteristický rys rotundy sv. Jiří na Řípu? Zadejte A, B, C nebo D A) vitrážová okna B) hodiny na věži C) kříž na věži D) mosazná střecha věže.
  • Správná odpověď: C

Odeslání mise ke kontrole

Až přidáte požadované navigační body, před kliknutím na Odeslat misi >> si nejprve můžete zobrazit náhled mise.

Proveďte všechny požadované úpravy a poté klikněte na Odeslat misi >>. Misi lze po odeslání nadále upravovat, avšak bude třeba stáhnout žádost o její kontrolu a přijdete tak o pozici ve frontě.

Po odeslání se u mise bude zobrazovat poznámka (Probíhá kontrola). Čas kontroly se různí a může zabrat až několik týdnů. Až bude mise zkontrolována, její stav se změní z Odesláno na Publikováno (pokud bude přijata) nebo Koncept (bude-li zamítnuta). O schválení nebo zamítnutí budete informováni e-mailem.

Proč byla má mise zamítnuta?

Smazání účtu, převod vlastnictví a změna frakce

V současné době není převod vlastnictví misí mezi účty podporován.

Pokud účet Ingress nebo celý účet Google smažete, vytvořené mise budou zachovány. K těmto misím však již nebude přidruženo vaše krycí jméno.

Pokud se rozhodnete změnit frakci, váš účet bude obnoven na 1. úroveň s 0 přístupovými body a přijdete o přístup k nástroji na vytváření misí (dokud znovu nedosáhnete 7. úrovně).

Známé problémy

 • Heslové fráze v misích nepodporují znaky všech jazyků: Tohoto problému jsme si vědomi a na rozšíření počtu podporovaných jazyků pracujeme.